Prosadili jsme vypracování plánu rozvoje městské zeleně

06.08.2018 23:51

Protože jedním z našich hlavních bodů programu je zachování stávající zeleně a její další rozšiřování, na zasedání Zastupitelstva města Modřice (ZMM) dne 4. června 2018 jsme přednesli návrh usnesení, který ukládá Radě města Modřice (RMM) vypracovat plán rozvoje městské zeleně, který by nastavil jasná pravidla výsadby a údržby veškeré zeleně a jehož realizace by vedla ke zlepšení životního prostředí města. Protože každá zeleň potřebuje i vodu na zalévání, současně jsme navrhli i druhé usnesení, které RMM ukládá prověřit možnost čerpání vody z řeky Svratky nebo vybudovat novou městskou studnu a v této souvislosti vypracovat kalkulaci potřeby vody na zalévání. Oba návrhy na usnesení byly jednomyslně přijaty. I když mezitím Odbor životního prostředí ve Šlapanicích zakázal z důvodu extrémního sucha až do odvolání odběr povrchových vod, Ministerstvo životního prostředí naopak vyhlásilo pro obce a města dotace až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody. Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i povrchové zdroje, a zcela nově také na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody. Celkem je obcím a městům nově k dispozici 600 milionů korun, viz. https://www.mzp.cz/cz/news_180502_sucho

Pozorně budeme sledovat, jak RMM obě usnesení bude realizovat.

Zápis ze zasedání ZMM 4. června 2018 najdete mezi jinými zajímavými články ve  Zpravodaji 7-8/2018 , který je, zatím, k dispozici pouze v elektronické verzi na webových stránkách města.

(LiPro)