Raději chodník než pomník

31.01.2022 22:22

Křížení ulic U Hřiště, Hybešovy a Havlíčkovy je nepřehledné. Tvoří je dvě křižovatky položené blízko sebe, spojující 5 směrů, z nichž jeden je výpadovkou z města. Chybí zde chodníky a rozhledové možnosti jsou vzhledem k oplocením pozemků a vzrostlé vegetaci nedostatečné.

V bezprostředním okolí bydlí nejméně 6 rodin s dětmi. Přejít tuto křižovatku bezpečně je oříškem pro dospělého, ne tak pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Občan bydlící poblíž, otec 2 dětí, se v březnu 2021 obrátil na radnici se žádostí o zlepšení situace. A netušil, jaký příběh tím začal psát …

Radnice reaguje: v oblasti platí snížená rychlost 30 km/h; radnice neodpovídá za neukázněné řidiče a chodce; situaci přesto nechá posoudit dopravním inženýrem.

září 2021 (po 6 měsících!) se občan dotazuje, jak záležitost pokračuje.

Radnice: Posouzení inženýrem dosud nebylo zadáno, stane se tak na podzim. Komunikace zde bez problému fungují mnoho let.

Začátkem ledna 2022 (tj. po dalších 4 měsících!) se občan znovu táže na pokrok.

Radnice: chodníky vybudovat nelze; hledá možnosti zklidnění provozu.

Občan pochopil, že musí být neodbytnější a v polovině ledna 2022 žádá výsledek práce inženýra.

Radnice zasílá mapku s návrhem rozmístění dopravních opatření. Jedná se o plastové zpomalovací polštáře připevněné k vozovce pomocí hmoždinek.

Občane, který chodíš ulicemi Modřic po svých, posíláš děti do školy, na kroužky či si jen hrát ven, jak hodnotíš přístup svých volených zástupců? Nejsi-li zdravě neodbytný a důsledný, jsi odpinknut lacinými argumenty. Ty lehce vyvrátíš:

  • Radnice skutečně neodpovídá za chování jednotlivých účastníků provozu, ale jednoznačně odpovídá za vytváření bezpečných podmínek na městských komunikacích. Radnice mimoto zřizuje Městskou policii, kterou tam může poslat a řidiče se ztěžklou nohou na plynu nechat solit. Zlepšení zaručeno!
  • Argument, že se dosud nic nestalo, není důstojný zdravého rozumu občana ani pisatelky z radnice. Leta se nic nestalo, ale už zítra se stát může …
  • Chodník v oblasti lze. Je k dispozici průběžný pruh v šířce 2 m ve vlastnictví města.

Mimoto s Tebou hraje o čas. Doufá, že zapomeneš, unavíš se, budeš mít jiné starosti, nebudeš mít houževnatost dotáhnout věc do konce, děti vyrostou, odstěhuješ se, umřeš … příp. se zalekneš cejchu potížisty, který je Ti mezi řádky podsouván.

Ne, náš občan se odradit nenechá, nálepek se nebojí. Cení si nabízeného okamžitého řešení, ale má pochybnosti o jeho účinnosti a především trvalosti (hmoždinky ve vozovce …). Náš občan a s ním nejméně 5 dalších rodin žádá chodníky, přechody, řádné svislé i vodorovné značení, robustní zpomalovací prahy a také funkční policii pokutující časté závodníky. Nechce, aby nastala situace, kdy bude vedle silnice místo chodníku pomníček …

Tomáš Vykoukal
Roman Blumaier

 

Obrázek: www.mapy.cz