Reakce na otevřený dopis pí Koubkové

16.06.2021 23:30

Ano, opozice nastavuje zrcadlo, ale koalice se do něj nechce dívat a stáčí pohled záměrně jinam. Jsem rád, že nás pí Koubková vyzývá, abychom tuto roli plnili. Mohu slíbit, že tuto roli budeme i nadále plnit, a to ještě důsledněji.

 

Myslím si, že předkládáme poměrně dost návrhů k řešení modřických problémů. Bohužel, většinou nebývají přijaty nebo když ano, tak v naprosto odlišné podobě.

 

Kandidáta na pozici místostarosty jsme nenavrhovali z toho důvodu, protože se jednalo o volby doplňovací místo MUDr. Ventruby a my jsme nezpochybnili, že by ji tedy opět měla obsadit ODS. Jediné, co jsme zpochybnili a co se nám nelíbí, aby tuto funkci zastával člověk, který je současně představitel městem zřízené organizace a současně v roli zřizovatele. ODS měla určitě více možností a z nich vybrala pro nás tu nejméně přijatelnou a nejvíce konfliktní.

 

Nevím, jak pí Koubková přišla na to, že hlasujeme principiálně proti pouze z toho důvodu, že jsme opozice. Pokud hlasujeme proti něčemu, tak je to VŽDY, když s tím nesouhlasíme. A pro schodkový rozpočet s dvoumilionovou klimatizací na radnici opravdu ruku zvedat nebudeme, zejména když se odsouvají jiné, pro občany potřebnější investice.

 

Paní Koubková si ve své obhajobě poněkud protiřečí. Nejdříve se zavazuje k tomu, že po dobu výkonu funkce místostarostky jí nebude navyšováno osobní ohodnocení a následně ujišťuje, že při projednávání svých odměn nebude na zasedání přítomna. Jak chce tedy pí Koubková zajistit, že jí nebude navyšováno osobní ohodnocení, když, dle jejích slov, na to nebude mít žádný vliv? Nebo ten vliv tam přece jen bude?

 

Občané se prý ptali, co mě vedlo k napsání mého článku. Moje odpověď - právě to nastavování zrcadla vládnoucí koalici. Domnívám se, že je problém v článku dostatečně popsán a vysvětlen.

 

V závěru pí Koubková píše, že není zastáncem mediálních přestřelek. Budu proto její přání respektovat a toto moje vyjádření budu publikovat pouze zde na našem webu.

 

Libor Procházka

 

Otevřený dopis

Vážený pane Procházko,

vím, že opozice je tu od toho, aby byla protipólem koalice a dokázala jí nastavit zrcadlo. Přála bych si, abyste tuto roli plnili a hlavně nabízeli možná řešení, např. kandidáta na pozici místostarosty. Hlasovat (např. i o rozpočtu) principiálně proti z důvodu, že jste opozice, mi nepřipadá konstruktivní, ale pouze alibistické.

V článku v minulém Zpravodaji píšete o střetu zájmů, ve kterém dle zákona nejsem. K uvedeným věcem, nad kterými se pozastavujete, bych ráda uvedla:

Ano, k platu ředitelky budu mít i odměnu, nikoliv plat za funkci neuvolněné místostarostky (stejně jako Vy nebo kdokoliv jiný, kdo by tuto funkci vykonával). Na můj plat (včetně odměn) ve škole nejde ani koruna z rozpočtu města, platy pedagogických pracovníků jsou hrazeny z rozpočtu MŠMT.

Plat ředitele školy je dán tabulkami pro pedagogické pracovníky, pohyblivou složkou je osobní ohodnocení. Zde bych se ráda zavázala k tomu, že po dobu výkonu funkce místostarostky nebude navyšováno.

O odměnách rozhoduje RMM většinou 2x do roka a v ten moment nebudu přítomna ani projednávání, ani hlasování.

Další potvrzení ve funkci ředitelky nebude RMM řešit ve stávajícím volebním období.

Občané se mě ptali nebo odhadovali, co Vás vedlo k napsání Vašeho článku. Odkázala jsem je, ať Vás kontaktují, že já si nebudu domýšlet Vaše pohnutky. 

Vážení občané, nejsem zastáncem mediálních přestřelek, proto pokud budete chtít o této nebo jakékoliv jiné problematice diskutovat, ráda se s Vámi osobně setkám na radnici každou středu 15:00–17:00 – nejlépe po domluvě.

Mgr. Kateřina Koubková