Skandální odmítnutí článku Redakční radou modřického Zpravodaje

06.02.2015 00:08

Opoziční zastupitel Ing. Erik Mikuš z Hnutí ANO2011 se obrátil na redakci Zpravodaje města Modřice s žádostí o publikování článku, ve kterém chtěl občany Modřic seznámit se svými názory na některé investiční akce města. Jeho žádost však byla zamítnuta. Ve čtvrtek 5. 2. 2015 tedy poslal stížnost starostovi města a v kopii ji též zaslal všem zastupitelům. Vzhledem k tomu, že se jedná ze strany vedení města o vážné porušení tiskového zákona č. 46/2000 Sb., rozhodli jsme se o tomto pochybení informovat i čtenáře našeho webu. Pěkný komentář k aplikaci tiskového zákona na tzv. radniční periodika je uveden na stránkách Ministerstva kultury:

https://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/periodicky-tisk/zmena-tiskoveho-zakona--tzv--radnicni-periodika-199168/

Paragraf 4a citovaného zákona jasně deklaruje právo zastupitele publikovat svoje názory v tzv. radničním periodiku.

§ 4a

Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku

            Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. 

Celý tiskový zákon si můžete přečíst zde: Tiskovy_zakon.pdf (144216)

Co k tomu dodat? Držíme kolegům z opozice palce a tuto kauzu budeme nadále pečlivě sledovat. O jejím dalším vývoji se opět dočtete na našich stránkách.

Mailová korespondence, kterou jsem obdržel na vědomí:

Od: Erik Mikuš

Komu: Josef Šiška

Datum: 5. 2. 2015, 10:20

Vážený pane starosto, 


Zákon mi, jako zastupiteli, umožňuje publikovat v tzv. radničním periodiku. 
Tzv. podmínky Informačního řádu, které upravují tzv. pravidla pro publikování do zpravodaje jsou tudíž v rozporu se zákonem. 

Pravděpodobně jste nezaznamenali změnu v tiskovém zákonu, více viz. následující odkaz.  
https://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/periodicky-tisk/zmena-tiskoveho-zakona--tzv--radnicni-periodika-199168/

Žádám Vás tudíž o okamžitou nápravu a zveřejnění našeho příspěvku. 

V opačném případě budeme nuceni se obrátit na soud. 

S pozdravem 

Ing. Erik Mikuš
 

From: Eva Strnadová 
Sent: Tuesday, February 3, 2015 1:33 PM
To: anomodrice@seznam.cz
Subject: článek do Zpravodaje 2/2015

 

Vážený pane inženýre,

Váš článek do Zpravodaje jsme obdrželi a projednávali na redakční radě 2. 2. 2015. Došli jsme ovšem k závěru, že nesplňuje podmínky Informačního řádu, kterými se RR řídí (jsou v něm uvedena závazná pravidla pro publikování), a tudíž nemůže být ve Zpravodaji z tomto znění otištěn. Toto rozhodnutí bylo na redakční radě jednohlasně odsouhlaseno. 

Informační řád 2012 najdete na webových stránkách Města Modřice.

 

S pozdravem

Eva Strnadová, editorka Zpravodaje č. 2/2015


-- 
Eva Strnadová
 

(LiPro)