Snažíme se o čisté Modřice

28.04.2018 13:55

Již čtvrtým rokem jsme se zapojili do celostátní akce "Ukliďme Česko". V sobotu 14. dubna 2018 se 10 členů a příznivců našeho spolku v 9 hod vydalo stejnou cestou jako v r. 2015, tj. po trase cyklostezky ulicí U Vlečky od křižovatky s jižním obchvatem až po silniční most přes řeku Bobravu. Tentokrát jsme měli z městského úřadu dostatek igelitových pytlů i pracovních rukavic, bylo pěkné počasí, takže nás v práci nic neomezovalo. Celá trasa měřila téměř 2 km a během 4 hodin jsme na ní nasbírali celkem 33 pytlů odpadu + další předměty, které do přírody rozhodně nepatří. Poděkování patří všem účastníkům akce, kteří vyměnili víkendové pohodlí domova za sběr odpadků a přispěli tak k lepšímu životnímu prostředí našeho města. Jsou to: Sylva Bernátová, Dana Hejtmánková, Drahoslav Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek, Jindřiška Horáčková, Libor Procházka, Alena Sedlinská, Luboš Vonka, Yvona Vonková a Tomáš Vykoukal.

Průběh akce je zachycen na následujících fotografiích.

Foto: Libor Procházka a neznámý kolemjedoucí cyklista :)

(LiPro)