Stručný přehled informací ze zasedání ZMM dne 9. 3. 2020

10.03.2020 10:36

Návrh ankety pro zjištění zájmu občanů o dotaci rozdílu 2. a 3. zóny IDS JMK připomínkovalo několik koaličních zastupitelů. Po zapracování jejich připomínek bude znovu předloženo k projednání na červnovém zastupitelstvu. Věřím, že do té doby získá návrh ještě větší podporu občanů.

Zajímavé bylo hlasování o záměru investora na zřízení kasina v areálu CTP podél silnice I52 na Rajhrad. Proti tomuto jsem byl já a Sylva Bernátová a z koaličních zastupitelů pouze Slaný, Chybíková a Chybík, což k zamítnutí nestačilo. Modřice se tak možná k průmyslovým a obchodním centrům dočkají i kasina, což je asi to poslední, co nám tu chybělo. Zarážející a znepokojující je pro mě to, že pro zřízení kasina hlasovala i ředitelka základní školy pí Koubková, která by měla být mladé generaci příkladem. Mrzí mě i kladný postoj doktora Ventruby, který jako lékař by měl vědět, jak těžko a s nejistým výsledkem se gambleři léčí.

Na ZMM jsem vznesl požadavek, aby nově vytvořená místa pro přecházení, která vznikla tam, kde přechody pro chodce nebyly povoleny, byla označena dle platné vyhlášky vodorovným značením. Přispělo by to ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Požádal jsem vedení města, aby projednalo s ŘSD a s Policií ČR možnost snížení rychlosti na 80 km/hod v úseku I52, který prochází Modřicemi. Mohlo by to alespoň trochu snížit hluk, který se do okolí z I52 šíří.

Vzhledem k tomu, že by se v letošním roce již konečně měl realizovat městský kamerový systém, dal jsem požadavek na projednání detailů tohoto projektu v ZMM. Od kamerového systému si slibuji zejména snížení vykrádání aut, bytů a domů i vyšší objasněnost těchto případů.

Za zmínku stojí ještě proběhlá diskuze na téma zvýšení pěšího pohybu naší městské policie v ulicích. Bylo přislíbeno, že alespoň v letních měsících bude městská policie více využívat elektrokola, která si pořídila v loňském roce a na kterých jezdí zejména při kontrole na cyklostezkách.

Co je to místo pro přecházení?

Na rozdíl od přechodu zde nemá chodec přednost před autem (zdroj: www.mupe.cz).

 

(LiPro)