To nejlepší ze zastupitelstva 28. 4. 2014

12.05.2014 22:23

Od mimořádného zastupitelstva už uplynulo přesně 14 dnů a já teprve nyní píši svoje postřehy. Proč tak pozdě? No, přiznám se, nechce se mi na to už ani pomyslet, natož o tom psát. Ale jak jinak byste se o tom dozvěděli? 

Starosta tedy svolal mimořádné zasedání zastupitelstva s jediným bodem programu, který byl nazván "Projednání dohody o narovnání vztahů a o vložení zeminy a terénních úpravách pozemku p. č. 1690/186." O co šlo? Jak již víte, firma GAS Transport s. r. o. Babice neoprávněně zavezla dva městské pozemky u rybníku Primál v rámci akce "terénní úpravy" pozemků v okolí Primálu (respektive na jeden z nich dostala dodatečný souhlas, ale město za to nic nepožadovalo). Vytěženou zeminou z brněnských Dobrovského tunelů se zavážely soukromé pozemky a přitom se jaksi omylem zavezly i ty městské. Celková kapacita možného závozu je cca 60 000 t zeminy. Pokud by se tato zemina uložila na běžnou komerční skládku např. v Žabčicích, firma by za ni musela zaplatit minimálně 6 mil. Kč. Částka byla vypočtena z projektové dokumentace v rámci kontroly 4. 5. 2014 provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Modřice.

Jaký byl vývoj usnesení ZMM?

ZMM 13. 6. 2011 - po firmě GAS Transport požadovat finanční úhradu za neoprávněný závoz pozemků odpovídající cenám, které by musel GAS Transport zaplatit za uložení na běžné skládce v Žabcicích (cca 6 mil Kč.). Pokud GAS Transport neuhradí požadovanou částku do 31.7.2013, uvést pozemky do původního stavu do 30.11.2013. (odsouhlasení našich návrhů).

ZMM 11. 3. 2013 - vzhledem k tomu, že usnesení z 13.6.2013 nebyla splněna, zajistit podání žaloby k soudu na firmu GAS Transport do 30.4.2013.

ZMM 10. 6. 2013 - ZMM pověřuje RMM uzavřením dohody o dokončení terénních úprav v lokalitě Primál s firmou GAS Transport za podmínky úpravy stávajícího stavu k zemědělské činnosti bez dalšího návozu zeminy a úhradu částky 500 000,- Kč před podpisem smlouvy o umožnění provedení stavby. Jinými slovy - GAS Transport již nebude další zeminu navážet a co již navezl, upraví k zemědělské činnosti a zaplatí za ni 500 000,- Kč.

Soud 9. 1. 2014 - jelikož se nic z výše uvedeného nestalo, proběhlo u soudu první stání, na kterém město Modřice požadovalo POUZE nájem za dva roky využívání pozemků ve výši 81 300,- Kč a vyklizení pozemků.

Mimořádné ZMM 28. 4. 2014 - schválení dohody s GAS Transportem, který zastupuje p. Š. H. na základě plné moci z 18. 2. 2014 (!). Terénní úpravy budou dokončeny, tj. město dává souhlas s dalším návozem zeminy. Odhadované celkové množství zeminy bude činit 40 000 m3, což odpovídá 60 000 t. Za to město obdrží 500 000,- Kč bez DPH + 105 000,- Kč DPH. V případě překročení množství, město obdrží za každý další 1 m3 nad rámec 40 000 m3 - 10 Kč + DPH. Vše by mělo skončit do 31. 12. 2014. GAS Transport bude splácet v měsíčních splátkách do ledna 2015.

Na dotaz, kolik si pan Š. H. myslí, že zbývá zavézt z oněch 60 000 t odpověděl, že 1/3 až polovina, tj. 20 000 až 30 000 t zeminy. Za její uskladnění na skládce by musel zaplatit min. 2 000 000,- až 3 000 000,- Kč (i dvakrát tolik!). V Modřicích zaplatí pouze 500 000,- Kč bez DPH. No není to dobrý kšeft? Pro město tedy určitě ne! Proti této "výhodné" dohodě jsem hlasoval pouze já s kolegyní Bernátovou. Ostatní zastupitelé mají asi větší pochopení pro podporu podnikání v Čechách...

 

(LiPro)