To nejlepší ze zastupitelstva 7. 12. 2015, aneb proč jsme hlasovali tak, jak jsme hlasovali

30.12.2015 23:26

Nechtěl jsem našim čtenářům kazit vánoční svátky nějakou politikou. Vánoční svátky by měly být plné pohody a setkání v rodinném kruhu. Omluvte proto jistý časový odstup od samotného zasedání. Věřím, že vám nic důležitého neuteklo a že si níže uvedené řádky opět se zájmem přečtete.

Co se na zastupitelstvu 7. prosince 2015 událo? Jako jeden z ověřovatelů zápisu jsem nad ním v předvánočním shonu strávil 9 hodin, kdy jsem si jej pouštěl ze zvukového záznamu a upravoval navrhovaný text tak, aby co nejvíce odpovídal skutečnéhu průběhu zasedání. Vybírám pouze několik bodů, které považuji za vhodné uvést popř. komentovat. 

1) Rozpočet platů pracovníků městského úřadu je na rok 2016 o 1,5 mil. vyšší než v roce 2015.

2) 42,5 (!) pracovníků města si mezi sebe rozdělí 13 mil. Kč.

3) Členství v Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko (DSO). I když DSO doposud nic nezorganizoval ani nevyvinul žádnou velkou činnost (1. valná hromada proběhla 29.6.2015), navrhl starosta pro rok 2016 ve svazku zůstat a ještě počkat, kam se bude svazek ubírat a zda bude mít nějaké aktivity prospěšné městu. Dosud není žádný konkrétní projekt ani schválené dotace, přitom se dá kdykoliv ze svazku vystoupit a opět do něj vstoupit. Přesto koalice schválila pokračování v členství. Město zaplatí v r. 2016 členský příspěvek 74 940,- Kč. Celkový rozpočet DSO na r. 2016 je 585 600,- Kč, z toho 585 500,- Kč tvoří provozní výdaje.

4) Dotace a příspěvky organizacím z rozpočtu města. U tohoto bodu byla největší diskuze. Rozdělilo se nakonec 2 760 000,- Kč, z toho 5 žadatelů čerpá více než 2 mil. Kč, zbývajících 24 žadatelů si mezi sebe rozdělilo necelých 700 tis. Kč! Kdo dostane nejvíce? Pořadí dle výše: Městský nohejbalový klub Modřice - 545 000,-, Římskokatolický farnost Modřice a Městský fotbalový klub Modřice - oba po 500 000,-, Sbor dobrovolných hasičů Modřice - 262 000,-, Muzejní spolek Modřice - 260 000,- (příspěvek na vydání knihy o Modřicích, celkem přijde město na cca 700 000,-), XTREME - 150 000,- Kč. 

Městský nohejbalový klub Modřice, z.s. - nová položka v rozpočtu, spolek vzniknul v létě 2015. Z dotace by údajně 200 000,- mělo jít na pronájmy tělocvičny a kurtů, 300 000,- na provoz, uvidíme.

Městský fotbalový klub Modřice - příspěvky v posledních letech - 2013 - 200 000,-, 2014 - 300 000,-, 2015 - 530 000,-, 2016 - 500 000,-.

Římskokatolická farnost Modřice - již řadu let dostává 500 000,-. Zde je potřeba ale brát do úvahy probíhající církevní restituce, kdy katolická církev obdržela od státu jen v r. 2015 1,65 mld Kč. Právě z tohoto důvodu jsme požadovali tento příspěvek vypustit, bohužel jsme neuspěli. Jak je vidět, na výdaje z našeho rozpočtu to nemá sebemenší vliv. 

Diskuze byla též o příspěvku pro Junák-svaz skautů ČR - žádali 30 000,-, koalice nejdříve navrhovala 25 000,-, nakonec dostali 30 000,- (proti byl Šiška, zdrželi se Chybíková, Havlátová, Šulová).

Další diskutovanou položkou byl příspěvek pro PTO Brabrouci Modřice - žádali 50 000,- (na svoji činnost+potřeba pronájmu skladových prostor), koalice navrhovala 40 000,-, náš návrh na 50 000,- neprošel (proti hlasovali Šiška, Brabec, Doleček, Šulová, zdrželi se Chybíková, Havlátová, Slaný, Ventruba, Kratochvíl), dostali tedy 40 000,-.

Pro lepší přehled o dotacích přikládám tabulku z veřejných podkladů pro jednání ZMM. Oproti tabulce byly schváleny navíc příspěvky pro FC Blajkec Modřice - 10 000,- a 5 000,- pro PČR OOP Rajhrad na zřízení cyklohlídky.

bod_6.3_3_tab.pdf (971799)

5) Plán činnosti orgánů města na r. 2016 - zde radnice navrhovala posunout začátky ZMM z 18 hod na 13 hod. Znamenalo by to komplikace v práci pro zastupitele a ze stejných důvodů i neúčast na zasedání občanů, což bylo úmyslem navrhované změny.

U tohoto bodu měla pěkné vystoupení Sylva Bernátová. I když si to lze dohledat v zápisu ze ZMM, text z něj zde cituji:

"Uvedla, že poprvé po 26 letech má pocit, že se situace v Modřicích mění a lidé se více zajímají o veřejné dění. Dokazují to svou účastí na ZMM (když jsme začínali, nebyl tu nikdo) a především reakcemi ke zveřejněným informacím ve Zpravodaji. Lidé ji zastavují a ptají se nebo vyjadřují svůj názor, ať už kladný nebo záporný, k dění ve městě. Samozřejmě tuto změnu registruje i vedení města, které se všemi prostředky snaží tento trend zabrzdit. Ať už tím, že omezuje zastupitelům nesmyslnými nařízeními možnost publikovat v místním Zpravodaji nebo změnou času pro jednání ZMM z 18.00 na 13.00 hodin. Všichni víme, co je cílem tohoto návrhu – zkomplikovat situaci zaměstnaných neuvolněných zastupitelů a především zamezit účasti občanů města na schůzích ZMM. Pro pracujícího občana to většinou bude znamenat, že se jednání nebude moci zúčastnit. Podívá-li se na současné složení zastupitelstva, není v silách opozice tento nehorázný návrh na změnu času hlasováním změnit. Uvedla, že doufá, že si to slušní občané budou pamatovat."

Po velkém odporu opozice a předložených důkazech, že všechna okolní města a obce jednají od 18 nebo 17 hod, byl začátek posunut na 17 hod.

6) Diskuze v bodě Různé - jak zamezit výstavbě nových provozů Remetu, Kovolitu a dalších fabrik v průmyslové zóně "U Vlečky"? Navrhujeme - jasné vymezení povolených provozů (pouze ekologických) v územním plánu. Jsme zvědaví, jak se město v návrhu nového územního plánu k tomu postaví!

Ještě slíbená poznámka k našemu hlasování. Když s něčím nesouhlasíme, hlasujeme proti. Ať už je to např. navyšování platů a počtu pracovníků úřadu (mimo legislativní úpravy) nebo položky investic, s kterými nebo s jejich výší nesouhlasíme. Často jsme spíše tázáni, proč se v některých případech zdržujeme hlasování? Nejčastějším důvodem k tomu je nedostatek potřebných informací k rozhodnutí. Např. byl projednáván požadavek na změnu územního plánu v lokalitě Zahrádky na stavbu RD. Zde bychom byli v principu pro, ale nevíme, zda je to technicky možné vzhledem k blízkosti vedení VN. Dalším důvodem je částečný nesouhlas - např. rozpočtový výhled na r. 2018, kde se požaduje souhlas "bez výhrad". Ten k tomuto bodu můžeme těžko dát, když se toto tvoří pomocí "věštecké koule", kdy rozpočty na roky 2016 i 2017 budou mít řadu rozpočtových opatření, které je budou postupně upřesňovat, ne tak rozpočet na r. 2018. Zdržení se hlasování se ale snažíme co nejvíce minimalizovat.

Celý zápis ze ZMM si můžete přečíst na webových stránkách města.

(LiPro)