To nejlepší ze zastupitelstva 8. 12. 2014

15.12.2014 21:46

Od zasedání zastupitelstva uplynul týden a vy se již netrpělivě díváte, jak jsem jej komentoval. Tak jdeme na to :-). Jednání mělo obsáhlý program. Začalo v 18 hod a skončilo až čtvrt hodiny před půlnocí! 

Prvním bodem bylo projednání a schválení Jednacího řádu ZMM. Zde se nepodařilo prosadit návrh opozice, aby se zrušil max. počet diskuzních příspěvků každého zastupitele k jednomu tématu, což jsme brali jako omezování svobodného projevu. Bohužel proti hlasoval s koalicí i Tomáš Kratochvíl (ČSSD). Podařilo se pouze prosadit osmi hlasy za přispění starosty a Dr. Ventruby, aby se prodloužila max. délka příspěvků z navrhovaných 3 minut na 5 a vystoupení předkladatele návrhu z 10 minut na 15, což lze pouze považovat za kosmetickou úpravu. Neprošlo ani prodloužení lhůty 7 dnů pro dodání podkladů k prostudování před ZMM. Proto jsme hlasovali s kolegyní Bernátovou proti schválení takového Jednacího řádu ZMM.

Před dalším bodem programu jsem si vyžádal sdělení výsledku hlasování do komisí při Radě města Modřice, jejíž jednání skončilo krátce před zasedáním ZMM. Zde náš spolek navrhoval zástupce do komisí Kulturně školské, Komise životního prostředí, Komise stavebně dopravní a územního plánování a Sociálně zdravotní komise. Všechny naše návrhy byly akceptovány.

První ostřejší diskuze mezi koalicí a opozicí nastala při hlasování o počtu a členech Finančního výboru a Kontrolního výboru ZMM. Koalice prohlasovala počet členů Finančního výboru na 5, i když starosta požadoval návrhy členů od všech sedmi subjektů zastoupených v ZMM. Není tedy umožněno, aby ve Finančním výboru měly všechny subjekty svého zástupce. Zde, bohužel, neprošel náš kandidát Dr. Tomáš Žák, pro kterého nehlasovali ani všichni členové opozice :-(. Na druhou stranu po rozhořčených projevech Ing. Mikuše (ANO 2011) a p. Tomandla (KSČM) byl počet členů Kontrolního výboru schválen 7 (když návrh koalice předpokládal 5). Zde jsem byl zvolen členem i já.

U bodu Návrh rozpočtu platů zaměstnaců města jsme hlasovali proti, protože počet zaměstnanců města již dosáhl počtu 44 (městský úřad, městská policie, údržba a čištění města, knihovna, muzeum, sokolovna, PBDS) a z rozpočtu města na ně jde ročně již 20 mil Kč!

Tradičně jsme nesouhlasili s návrhem dotací na činnost nejrůznějších organizací a spolků, zejména díky - dle nás - nespravedlivému poměru částek, např. TJ Sokol Modřice - 210 000,-, Římskokatolická farnost - 500 000,-, Sbor dobrovolných hasičů - 287 000,- (profesionálním hasičům z Brna, kteří by v případě potřeby v Modřicích skutečně hasili, dáváme 100 000,-), Myslivecké sdružení - 30 000,-, Městský fotbalový klub - 530 000,-, Muzejní spolek - 260 000,-, základní umělecká škola - 50 000,-, atd.

Pouze s kolegyní Bernátovou jsme hlasovali i proti návrhu rozpočtu na r. 2015. Jeden případ za všechny - příjmy z bytového domu pro seniory jsou očekávané ve výši 3 500 000,-, ale výdaje ve výši 4 934 400,-, - rozdíl, tedy dotace města bude ve výši 1 434 400,-! Mimochodem stále čekám na přesné vyčíslení celkových nákladů z radnice na tuto stavbu. Dle předběžných výpočtů byla celková cena realizace stavby domu minimálně 89 mil Kč vč. DPH!

U přípravy stavby víceúčelové sportovní haly se podařilo prosadit veřejné projednání zadání! Jen do 15. ledna 2015 můžete posílat připomínky a návrhy dle pokynů na webové stránce města https://www.mesto-modrice.cz/ v sekci Novinky.

Bohužel Brněnské vodárny a kanalizace zvyšují pro r. 2015 cenu za stočné vody o 1 Kč oproti letošnímu roku na 33,36 Kč/m3 bez DPH.

Není možné se nezmínit o průběhu projednávání navrhovaného určeného strážníka městské policie (tedy jazykem zákona vlastně velitele městské policie, nejvyšší velitel je starosta). Protože při tomto projednávání ztratila koalice většinu předčasným odchodem jejího jednoho člena ze zasedání, přistoupila na návrh opozice. Vzhledem k nízkému věku navrhovaného kandidáta (23 let) a jeho nedostatečných zkušeností, navrhli opoziční zastupitelé možnost výběru z více kandidátů a čas se s nimi blíže seznámit. Na březnové zasedání tak předloží Kontrolní výbor ZMM návrhy kandidátů na určeného strážníka, z kterého vyberou zastupitelé toho nejlepšího.

 

(LiPro)