To nejlepší ze zastupitelstva 8. 9. 2014

14.09.2014 18:05

Poslední zastupitelstvo již proběhlo ve smířlivém tónu. Bylo pro mě ale zklamáním, že se opět přišlo podívat tak málo občanů. Domníval jsem se, že se z těch 120 kandidátů do zastupitelstva přijde podívat aspoň část, aby věděli, do čeho případně jdou :-), ale asi to nepovažovali za přínosné. Pro úplnost musím uvést, že tam asi tři byli, ale to nebylo nic k tomu množství kandidujících.

S kolegyní Bernátovou jsme opět hlasovali proti návrhům rozpočtových opatření i proti nástinu rozpočtu na r. 2015. Nejzajímavějším bodem bylo ale projednávání výše smluvní pokuty pro dodavatele Pasivního bytového domu pro seniory - firmu Komfort. Ta vyhrála veřejnou obchodní soutěž ve sdružení Inter-stav - Komfort. Firma Inter-stav však během realizace stavby odstoupila a břemeno dokončení stavby tak zůstalo pouze na firmě Komfort. Během výstavby se ale firma potýkala s řadou problémů, které nemohla ovlivnit a tak se dům předal s téměř čtyřměsíčním zpožděním. Z neznámých důvodů firma zavčas nepodala žádost o posun termínu dokončení a tak dle smlouvy byla spočítána smluvní pokuta ve výši asi 30 mil Kč, když celá stavba stála 69 mil Kč bez DPH. Firma Komfort se proti tomu ohradila a nabízela úhradu pouze ve výši 1, 38 mil. Kč. Město si na to nechalo vypracovat stanovisko dvou právních kanceláří, které raději než soudní spor doporučovaly dohodu s nižší částkou, protože vypočtená pokuta je vzhledem k celkové ceně díla v nereálné výši. Rada města ale v obavě, že by mohl někdo napadnout případnou nižší smluvní pokutu, doporučila ZMM odsouhlasit pokutu v plné výši a na tuto částku vystavit firmě Komfort fakturu. V ZMM se tedy rozvinula diskuze o tom, jestli je to reálná částka a zda by nebylo rychlejší a rozumnější jednat o nižším penále. Strach nakonec zvítězil a ZMM zvolilo cestu alibistického vystavení faktury na nereálnou částku. Spor se tak potáhne zřejmě dlouhou dobu a nadělá ještě dost vrásek novému vedení radnice.

Ještě několik poznámek k samotné stavbě. Byla vyhodnocena v soutěži Stavba Jihomoravského kraje r. 2013 jako nejlepší stavba v oblasti bytové výstavby a dostala se do nejužšího výběru mezi stavbami roku celé ČR. A firma Komfort místo odměny a slávy bude bojovat o přežití snahou vyhnout se likvidační pokutě... Další neméně závažnou věcí je ta skutečnost, že o bydlení v pasívním bytovém domě je z řad modřických občanů malý zájem a tak volná místa jsou již nabízena i jiným městům a obcím. Je proto namístě se ptát, zda problémů s touto stavbou již nebylo trochu moc?

V dalším období se plánuje výstavba megalomanské multifunkční haly. Oprávněně se domníváme, že bude provázena ještě většími potížemi. O její podobě požadujeme širší diskuzi. Už jen to, že se kvůli ní má zlikvidovat spousta zahrádek, vyvolá u části občanů velký odpor.

 

(LiPro)