To nejlepší ze zastupitelstva 9. 6. 2014

28.06.2014 23:47

Tak proběhlo předposlední zastupitelstvo tohoto volebního období. Bylo celkem poklidné, bez větších emocí. Několik zajímavých okamžiků vám zde nyní přiblížím.

Prvním z nich byla volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov. Jako město patřící do okresu Brno-venkov máme právo mít svého přísedícího u tohoto okresního soudu. V posledních letech toto místo ale nebylo obsazeno. Jako zájemce se údajně sám přihlásil na radnici pracovník hospodářské kriminality Policie ČR územního odboru Brno-venkov pan Bc. René Di Lenardo, který třetím rokem žije v Modřicích. Na březnovém zastupitelstvu jeho návrh nebyl schválen, protože většina zastupitelů jej osobně neznala a byl dán požadavek na jeho přítomnost na jednání ZMM. Pan Di Lenardo se tedy přišel na ZMM představit a zodpověděl dotazy zastupitelů. I když se jedná o sympatického mladého muže, nemohu se ubránit obavám z případného možného konfliktu zájmů. Přece jen je to příslušník Policie ČR sloužící na obvodu, do kterého spadá i naše radnice a navíc bude ještě přísedící i u místně příslušného soudu. Představme si, že by se na radnici vyšetřovalo podezření na spáchání nějakého hospodářského trestného činu...

Druhým, z mého pohledu sporným bodem, bylo projednání prodeje městského pozemku na rohu ulic Prusinovského a Krakovská firmě DIRS BD s. r. o., která na tomto a sousedních pozemcích plánuje výstavbu bytového domu. Vzhledem k tomu, že je zde čtvrť rodinných domů, nepřipadá mi to jako šťastné řešení, proto jsme s kolegyní Bernátovou hlasovali jediní proti.

Naopak jako pozitivní krok lze hodnotit odsouhlasení koupě pozemku městem o výměře přes 4 000 m2 v sousedství plánovaného budování rybníků (oficiálně nazvaných jako protipovodňová opatření, v polích vpravo směrem na Přízřenice), kde by v budoucnu mohla vzniknout plocha zeleně. Pak, že nemá město pozemky. Jak je vidět, když je nemá, může si je koupit!

Protože nesouhlasíme se všemi položkami rozpočtu a jeho schvalovaných změn, hlasujeme zpravidla proti.

Nejzajímavějším bodem jednání ale bylo schvalování zprávy z činnosti Kontrolního výboru. KV provedl kontrolu přidělování obecních bytů v majetku města Modřice. Zjistilo se, že se postupuje podle "směrnice", kterou schválil v r. 1999 ještě bývalý starosta Valenta. Proč je slovo "směrnice" v uvozovkách? Jedná se totiž o pár podivných bodů. Tak důležitá oblast, jako je přidělování obecních bytů, si zaslouží pečlivě zpracovanou podrobnou směrnici, aby nebylo pochyb o objektivnosti výběru nejpotřebnějších zájemců. Jaké bylo naše překvapení, když těsnou většinou jednoho hlasu nebyl náš návrh na vypracování takové směrnice přijat. Naskýtá se otázka, proč většina zastupitelů z vládnoucí koalice (za ODS) spolu s panem Dolečkem (za stranu Zelených) se zdržela hlasování nebo byla proti?

No a na závěr opět perlička. V chloubě našeho města - v pasivním bytovém domě pro seniory - bylo k datu konání ZMM, tj. k 9. červnu z celkové kapacity 50 míst obsazeno 31, z toho pouze 15 modřických občanů, 5 s vazbou na Modřice (příbuzní někoho z Modřic) a 11 mimomodřických!

 

(LiPro)