To nejlepší ze zastupitelstva 9. září 2013

29.09.2013 22:24

I zářiové zastupitelstvo se neobešlo bez několika překvapení. Prvním bylo sdělení starosty, že firma, která neoprávněně zavezla pozemky v lokalitě Primál a jíž vyšla vstříc koalice na minulém zastupitelstvu (viz komentář z červnového zastupitelstva na těchto stránkách), přestala opět komunikovat. Opět tedy nedošlo k žádnému posunu a čeká se, až bude soud řešit podanou žalobu. Na dotaz Sylvy Bernátové, co se stane, když město soud vyhraje a firma navazenou zeminu neodklidí, starosta odpověděl, že by se musela z městských peněz zaplatit firma, která by zeminu srovnala. Opravdu skvělá péče o svěřený majetek!

Druhým zajímavým bodem bylo hlasování o výši nájemného v pasivním bytovém domu pro seniory. Přímo na stůl, ne minimálně 7 dní předem dle jednacího řádu, jsme dostali návrh na dotace nájemného. Klienti domu si budou moci žádat dle výše svého důchodu o příspěvek 1 000,- nebo 2 000,- Kč/měsíčně, o kterém bude rozhodovat rada města v rámci tzv. sociálního programu města (tento pojem jsme slyšeli dnes poprvé!). Vzhledem k tomu, že si se Sylvou Bernátovou myslíme, že k dotaci na bydlení slouží státní sociální příspěvky, hlasovali jsme proti. Bohužel marně.

Třetím zajímavým bodem bylo projednání zadání nového územního plánu. Všichni víme, že našemu městu hrozí jihozápadní a jihovýchodní tangenty Brna. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které tyto tangenty obsahují, byly ale soudem zrušeny a jsou tudíž neplatné. Město tak není povinno tyto navrhované trasy respektovat. Naopak může schválit svůj územní plán bez těchto silnic. Stávající vedení radnice ale nechce jít do sporu s krajem a proto navrhuje pro vedení tangent v připravovaném územním plánu územní rezervy, které de facto takovým stavbám dávají do budoucna zelenou! Protože naše občanské sdružení bojuje opravdu proti výstavbě dalších silnic v Modřicích, hlasovali jsme pouze my dva proti takovému zadání.

No, a čtvrtým zajímavým bodem byl v různém dotaz na opravy děravých místních silnic. Paní místostarostka odpověděla, že během října. Až? Tak se snad na zimu dočkáme! 

 

(LiPro)