Jak jsme uklízeli Modřice v Česku

21.04.2015 00:46

Třináct členů našeho spolku a jeho příznivců se zúčastnilo celostátní akce "Ukliďme Česko". Protože někteří z nás nemohli v sobotu 18. 4., vydali jsme se sbírat odpadky v přírodě společně v neděli 19. 4. 2015 odpoledne. Trasu pro úklid jsme si vybrali část cyklostezky v Modřicích vedoucí po ulici U Vlečky od křižovatky s jižním obchvatem až po silniční most přes řeku Bobravu v délce 1,9 km. Akci zorganizovala Sylva Bernátová. Z Městského úřadu jsme obdrželi svazek igelitových pytlů a čtyři páry pracovních rukavic a mohli jsme vyrazit. Odpadků bylo tolik, že nám již po půldruhé hodině pytle došly. Telefonoval jsem tedy paní místostarostce s žádostí o dodání dalších pytlů, ale bylo mi řečeno, že mi je nemá už kdo vydat a že máme tedy skončit. Vzhledem k tomu, že jsme nebyli ani v polovině plánované trasy, vyslali jsme na kole rychlou spojku do našich domovů pro vlastní pytle a pokračovali jsme v práci ještě další 2,5 hodiny až do stanoveného cíle. Jaký byl výsledek? Celkem jsme za 4 hodiny nasbírali 44 igelitových pytlů odpadků a 40 pneumatik. Kdo se akce zúčastnil a komu patří dík? Byli to: Sylva Bernátová, Dana Hejtmánková, Drahoslav Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek, Jindřiška Horáčková, Jaroslav Mühlheim, Jana Pokorná, Radek Pokorný, Libor Procházka, Radek Vostrejš, Tomáš Vykoukal, Eva Žáková a Tomáš Žák.

Jak akce probíhala a co vše jsme nasbírali, dokumentují následující fotografie.

 

foto: Libor Procházka, Tomáš Vykoukal, Eva Žáková

(LiPro)