Ve Zpravodaji vyjde poprvé zápis ze zastupitelstva

01.04.2015 22:57

V dubnovém čísle Zpravodaje vyjde poprvé text celého zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Napsali jsme o tom krátký článek, který si můžete v předstihu přečíst již nyní. Nemusíte tedy čekat tři týdny na jeho tištěnou podobu... K tomuto článku ještě doplňuji komentář, že dle posledních informací, které máme, konečnou podobu zápisu neurčuje asistentka, ale starosta a místostarostka.

(LiPro)

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

 

Vážení spoluobčané,

 

v minulém čísle jsme vás informovali, že jsme se několikrát neúspěšně pokoušeli navrhnout, aby se ve Zpravodaji zveřejňovaly všechny podané návrhy usnesení nebo úplné zápisy z jednání zastupitelstva. Na posledním zasedání zastupitelstva 9. března 2015 jsme podali návrh na doplnění programu jednání o bod Publikování informací ve Zpravodaji Modřice. Návrh byl jednomyslně přijat. V rámci projednávání tohoto bodu jsme navrhovali, aby byl aktualizován tzv. Informační řád, kterým se řídí publikování příspěvků ve Zpravodaji, podle zákona č. 305/2013 Sb., kterým se mění tiskový zákon č. 46/2000 Sb. Na to reagoval starosta Šiška tím, že před zasedáním zastupitelstva Rada města Modřice tuto změnu již schválila. Další náš návrh na zveřejňování zápisu ze zasedání zastupitelstva v Modřickém Zpravodaji byl pak přijat 12 hlasy.

V tomto čísle Zpravodaje je tedy poprvé v historii zveřejněn celý zápis ze zasedání zastupitelstva. I když to představuje nezvykle rozsáhlý počet stran, věříme, že oceníte, že se můžete poprvé seznámit na těchto stránkách opravdu s celým průběhem zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva bývají pouze čtyřikrát do roka, takže by tento krok neměl významně zvýšit náklady na tisk Zpravodaje a doufáme, že naopak pozitivně přispěje k vyššímu zájmu občanů o veřejné záležitosti našeho města. Současně ale musíme upozornit, že i když je zápis ze zasedání tak rozsáhlý, v žádném případě se nejedná o doslovný přepis celého jednání, které trvalo téměř pět hodin. Zápis pořizuje ze zvukového záznamu a ze svých poznámek během jednání asistentka starosty, která formuluje dle svého uvážení jen hlavní myšlenky projevu zastupitelů. Významným způsobem tedy ovlivňuje konečnou podobu zápisu. Úplné informace v celém rozsahu tak můžete získat pouze osobní účastí na každém jednání zastupitelstva. Věříme, že přečtení celého zápisu z jednání vás k osobní účasti bude též motivovat. Znovu připomínáme, že zápis je v elektronické podobě zveřejněn i na webových stránkách města Modřice: www.mesto-modrice.cz.

Přejeme vám příjemné jarní dny a těšíme se na setkání na radnici při jednáních zastupitelstva. Další veřejné zasedání je plánováno na pondělí 8. června 2015.

 

Sylva Bernátová

Libor Procházka

 

zastupitelé za Nezávislí

za čisté a klidné Modřice