Výběr informací ze zasedání ZMM dne 8. 6. 2020

15.07.2020 18:22

I když od 8. 6. uběhlo více než měsíc, před vydáním městského Zpravodaje máme i tak ještě slušný náskok :). 

Přináším zde výběr informací, které se z mého pohledu dotýkají více občanů, proto by měli být o nich přehledně informováni.

Byl schválen text ankety pro zjištění zájmu občanů o dotaci rozdílu mezi 2. a 3. zónou IDS JMK. Anketa bude zveřejněna ve Zpravodaji, na Facebooku a na webu města.

ZMM zamítlo kompenzaci rozdílu razantního zvýšení daně z nemovitostí mezi roky 2019 a 2020 malým podnikatelům. S kolegyní Bernátovou jsme byli jediní proti tomuto rozhodnutí. Návrh na kompenzaci jsem předložil již 2. 12. 2019. Chtěl jsem, aby se svoz odpadů, který mají občané města zdarma, rozšířil i na drobné podnikatele. Tím by se pro ně kompenzovalo zvýšení daně a současně by se posílil i odvoz odpadů. Někteří podnikatelé totiž nemají zajištěnu likvidaci svého odpadu a odpad dávají do kontejnerů, které jsou určeny pro občany. Navrhovaná kompenzace by tak pomohla s řešením obou problémů.

Rozbitá komunikace podél garáží v lokalitě u fotbalového hřiště byla na návrh občana Pavla Havlíka zařazena alespoň do rozpočtového výhledu města. Nyní je problematické tam jezdit i chodit.

Upozornil jsem na nutnost úpravy nebezpečných křižovatek příjezdů z I52, které se napojují na Jižní obchvat. Jedním směrem jsou Želešice, druhým Modřice. Nedávno zde byl smrtelný úraz motocyklisty. Bylo řečeno, že je již v řešení Policií ČR. Měla by zde být snížena maximální povolená rychlost. Já bych si přes křižovatky představoval z důvodu špatné viditelnosti max. rychlost 50 km/hod.

Apeloval jsem na řešení křižovatky Jižní obchvat x Havlíčkova. Před lety již byla vypracována studie, která se ale z důvodu předpokládaných vysokých nákladů nerealizovala. Nyní požaduji najít úspornější řešení.

Křižovatka Havlíčkova x Hybešova, na které se nedodržuje dej přednost jízdy zprava. Na RMM dne 19. 5. jsem požadoval alespoň prořezání stromů a keřů. Bylo provedeno 8. 6. 2020. Došlo tak ke zlepšení viditelnosti dopravního značení.

Z důvodu snadnější dostupnosti textů hlášení místního rozhlasu na webu města, jsem navrhnul je umístit do tzv. rychlých odkazů, aby byly přístupné přímo z úvodní stránky webu. Přínos tohoto vylepšení byl zpochybněn a nebylo tedy provedeno.

Dal jsem podnět ke zlepšení služeb sběrného dvora. Byla zkrácena otvírací doba v sobotu, bývá častěji zcela zavřeno, obsluha by mohla být více vstřícnější. Nebylo by lepší dvůr převést pod správu města? Nyní je zajištěno externě.

Část území města Modřice není pokryta rychlým internetem. Požadoval jsem, aby město podniklo kroky ke zlepšení situace. V opačném případě nám nezbude nic jiného, než si počkat na pokrytí signálem mobilních operátorů s technologií 5G.

(LiPro)