Výběr projednávaných bodů na březnovém zasedání ZMM

05.04.2021 14:57

Na zasedání Zastupitelstva města Modřice 8. března 2021 jsme se zajímali mimo jiné o řešení následujících problémů. Je zde uveden výrazně rozšířený text oproti Zpravodaji, kde je rozsah příspěvků omezen počtem znaků.

 

V rozpočtovém opatření č. 2/2021 je částka 350 000,- Kč na opravu dřevěných lavic a stolů zahrádky Sokolovna. Není to po roce moc?
Starosta Šiška (dále jen Šiška) - projektanti navrhli konstrukce velmi tenké, tenké desky a do nich vruty. 70% desek je odskákaných, neví se, jestli mrazem nebo zatečením. Takto se to nedá užívat. Bylo reklamováno u dodavatele, ale ten odpověděl, že to bylo provedeno podle projektové dokumentace. Bude se psát i projektantům, ale musí se to opravit.
Pozn. - zatím to vypadá, že to bude muset zaplatit město.

 

Bude po rekonstrukci školní jídelny výběr z více jídel?
Ředitelka Koubková - priorita je, aby se dalo vařit i dietně pro děti, které toto potřebují – bezlepkově, bezmléčně. Uvidí se, v jakém rozsahu bude vybavení, které by toto eventuelně umožňovalo. Školní stravování je svázáno velmi přísnými předpisy. Někteří rodiče jídelnu považují za druh restauračního zařízení, což není. Je přesně stanoveno, kolik čeho za měsíc by měly děti sníst. Největší problém jsou luštěniny a ryby. Takže pokud by se nabízel dvojnásobný počet jídel, budou muset i tato jídla být 2x více.

 

Bude zpevněna příjezdová cesta k rybníku při ul. Masarykova?
Místostarostka Chybíková (dále jen Chybíková) – bude, je to již objednáno.

 

Reakce na námět občana – daly by se kolem tohoto rybníku udělat zpevněné cestičky a osvětlení, aby tam mohli občané bezpečně chodit i ve večerních hodinách?
Chybíková - lidé chtějí chodit do přírody a chtějí tam mít cestičky a osvětlení? Chápe příjezdovou cestu, protože tam lidé chodí i s kočárky. Bere to jako podnět.

 

V roce 2020 hospodařil PBDS se ztrátou 2,275 mil. Kč, v roce 2019 byla ztráta 1,727 mil. Kč. Jde o nárůst cca 548 tis. Kč. Abychom za rok neměli ztrátu přes tři miliony. Bude se to nějak řešit nebo se to tak nechá?
Chybíková - ztráta je větší, protože zvýšení nájmu jsme odložili kvůli Covidu, bylo zvýšeno až od července, ze zákona se zvedly platy a zvýšily se náklady na údržbu. Pokud bude servis, jaký je, tak ztráta bude pořád. Je to náš sociální program pro seniory, ale pokud má někdo nějaký návrh na řešení, tak ať ho přednese.
Pozn. - snížit počet zaměstnanců, zvýšit nájemné.

 

Jak pomáhá město občanům v době Covidu?
Chybíková - ve Zpravodaji bylo uvedeno, kdo potřebuje nakoupit, město je schopné to zajistit; do PBDS jsme dodali roušky a respirátory; také proběhla výzva pro seniory, kdo není schopný se přihlásit na očkování, ať se obrátí na mě. Zatím toho využily 2 paní.

 

V některých obcích probíhají on-line zasedání ZMM. Přemýšlelo město o této variantě? Kdyby se třeba ještě situace zhoršila?
Šiška - zákon toto neumožňuje. Máme rozbor Ministerstva vnitra ČR, kde je napsáno, že zastupitelé musí být osobně přítomni zasedání.
Pozn. - na stránkách ministerstva je právě uvedeno, že to za určitých podmínek možné je. Pošlu vám odkazy. Jediná podmínka je, že musí být umožněno, aby se toho občané mohli zúčastnit osobně.
Chybíková - zatím situace není tak hrozná, abychom se nemohli sejít. Navíc zastupitelstvo se má scházet jednou za 3 měsíce a nouzový stav se do toho nezapočítává. Samozřejmě kdyby bylo ještě hůř, mohli bychom k této variantě přistoupit, ale nemáme potřebou techniku, takže by se muselo vše koupit.

 

Existuje nějaký návod pro žadatele o dotaci, jak správně žádost vyplnit a podat? Pokud ne, bylo by vhodné něco takového vypracovat a dát to těm žadatelům.
Ved. FO MěÚ MM Mulíček - na stránkách města, v sekci Životní situace je podrobný návod.
Šiška - a nově je opatření, že referentka FO sl. Košínová má všechny žádosti nejprve zkontrolovat a upozornit žadatele na případné nedostatky.

 

Jak to vypadá s požadavkem na snížení rychlosti na silnici I/52 na 80 km/h při průjezdem katastrem Modřic? Vedlo by to k částečnému snížení hluku. Dával se dotaz na nějakou instituci, která řekla, že se jich to netýká. Nemělo by se to tedy řešit s někým dalším?
Chybíková - to se řešilo s více institucemi, vyjadřovala se k tomu policie. Je to průjezdní profil rychlostní komunikace.
Šiška - v rámci úkolů už jsme toto měli, dostali jsme vyjádření od policie.

 

Z nám. Svobody na ulici Za Humny, křižovatka. Je to tam celkem nepřehledné a nebezpečné. Neuvažuje se o přechodu pro chodce?
Chybíková - myslím, že tam přechod nejde zřídit, protože když jsme řešily přechod na Nádražní, tak PČR nám to neodsouhlasila a je tam jen místo pro přecházení. Přechod není o tom, že si ho dáme, kde mi chceme. Podle vyjádření policie, kde není podle jejich šetření dopravy tolik, nesouhlasí se zřizováním přechodu.

 

Budou zapojeni malí živnostníci do nového systému třídění odpadu (měli by svoz odpadu zdarma) jako kompenzace za zvýšení daně z nemovitostí? Kdy systém naběhne?
Chybíková - možná by to nějakým způsobem šlo, ale ne v rámci této dotace. Z dotace se nakoupí nádoby, které se rozdají občanům a díky tomu bude větší pořádek kolem kontejnerů na separačních místech. Pár separačních míst asi ubude. Časem se uvidí. Proběhne výběrové řízení a koncem srpna nebo začátkem září by to mohlo začít nabíhat.

 

Dům s podloubím na náměstí se neopravuje, trvá to dlouho. Je nějak zajištěno, aby dům nechátral?
Chybíková - temperuje se tam, chodí na kontroly, údržba tam má uskladněnou část techniky. S architekty jsme domluveni, že nám navrhnou nějaké zabezpečovací práce, aby dům nechátral.

 

Pod mostem přes železniční trať je velký nepořádek. Nemělo by to město uklidit?
Šiška - je to drážní těleso, muselo by se napsat na České dráhy.
Pozn. - dal jsem tedy požadavek, aby se České dráhy oslovily a toto místo uklízely.

 

Nepořádek je neustále též v podchodu na tramvaj.
Chybíková - uklízí se pondělí a pátek, nechá se to tam vždy vystříkat.

 

Ulice Brněnská, vjezd na ulici od motokár – silnice je dost rozbitá. Je nějaký záměr ji opravit?
Šiška - podnět je na kraj dán. Kdy ji opraví, nevíme.

 

Při svozu odpadu se nevrací popelnice na původní místo. Nechávají se uprostřed chodníků a na silnicích, což je nebezpečné.
Chybíková - ano, upozorníme.
Pozn. - stále se tak děje. Buď se jim to dostatečně důrazně nesdělilo nebo firma nemá zájem na zlepšení stavu.

 

Šel by vyřazený majetek města nabízet občanům k odkupu? Nelze ani odnášet odložené věci ze sběrného dvora.
Chybíková - nyní na to nejsou prostory ani zaměstnanci. Do budoucna by to třeba mohlo fungovat, ale musí se to nějak nastavit.
Pozn. - je to celosvětový trend zbytečně nelikvidovat starší nebo poškozené věci, které může ještě někdo jiný upotřebit. Jinde to jde. Proč by to nemělo jít i u nás? Musíme pouze chtít.

 

Zajímá vás něco dalšího? Napište nám. Zjistíme odpověď a zde uveřejníme.

(LiPro)