Výsledky ankety ke zjištění zájmu o dotaci jízdného MHD

04.11.2020 16:30

Máme tu čest být první, kteří vám přináší výsledky ankety, kterou vyhlásilo na náš návrh město Modřice, ke zjištění zájmu o dotaci ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK u předplatních čtvrtletních a ročních jízdenek.

Anketa byla zveřejněna koncem července ve Zpravodaji, na facebookových stránkách a webu města a ukončena byla 30. 9. 2020. Anketní lístky bylo možné odevzdat buď v papírové formě do boxu u recepce na radnici nebo se mohl vyplnit online formulář přímo na webu města.

Předně děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili. Mile nás potěšil celkový počet vyplněných anketních lístků. Do ankety se zapojilo 285 našich občanů! Též děkujeme za slova podpory a pozitivní hodnocení, které někteří respondenti v anketním lístku uvedli. Motivuje nás to k další práci. Nebylo totiž vůbec jednoduché tuto anketu prosadit, a ještě i zrealizovat. Od návrhu ankety k projednání výsledků bylo zapotřebí jednoho roku.

Děkujeme všem zastupitelům a vedení radnice, kteří anketu ve finále podpořili a podíleli se na její realizaci. Dík patří i kolegům ze spolku Za čisté a klidné Modřice, kteří s přípravou ankety pomáhali.

Nyní máme jasné podklady k dalšímu jednání. Ukázalo se, že o dotaci projevilo zájem 249 občanů, což není žádný zanedbatelný počet. Pokud by se dotaci podařilo zrealizovat, věříme, že by se přidali ještě další. Našim občanům by to usnadnilo zejména cestování do práce a školy. Aspoň částečně by se tak mohla kompenzovat určitá nespravedlnost, kdy za jednu až dvě zastávky třetí zóny musíme platit nepoměrně vysokou cenu.

249 z 285 respondentů by využilo dotaci.

Víme, že dotace pouze čtvrtletních nebo ročních jízdenek není zcela ideální, je jakýmsi kompromisem a není úplně pro všechny. Tím by bylo až zrušení 3. zóny. Na druhou stranu si ale říkáme, že každé, byť jen částečné řešení, je lepší než žádné.

Co jsme se z ankety dozvěděli?

Ukázalo se, že zprovoznění online formuláře na webu města bylo krokem správným směrem. Přes web vyplnilo anketu 87 % respondentů.

96 % respondentů jezdí převážně směrem do Brna. Snaha některých kolegů zastupitelů řešit cestování i jinými směry je na okraji skutečného zájmu.

Polovina z těch, kteří by dotaci nevyužili, si kupuje jednotlivé jízdenky. Na ně dotace z důvodu neadresnosti, bohužel, nejde použít. Další třetina jezdí autem. Pouze 3 % z nich nikam necestuje.

Mírně převažuje zájem o roční jízdenky.

Největší skupinou, která má o dotaci zájem, jsou pracující - 66 %, studenti a žáci tvoří dohromady 23 %, důchodci jen 11 %.

Kolik by to stálo?

Za 249 zájemců by město ročně zaplatilo 514 635,- Kč. Je to hodně nebo málo? Podle nás na to město má. Je to jen otázka priorit. Např. pasivní bytový dům pro seniory hospodařil loni se ztrátou cca 1,7 mil Kč, jaká asi bude dotace provozu nové městské haly?

 

Ještě není vyhráno. Výsledky ankety budou projednány na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Modřice, kde by se mělo též rozhodnout o dalším postupu. V zastupitelstvu se musí najít většina, která by realizaci podpořila. Opět to určitě nebude jednoduché. 

Od toho jsme ale tady, abychom řešili vaše přání a problémy.

Přijďte nás v tom na zasedání zastupitelstva 7. prosince 2020 od 18 hod podpořit!

Děkujeme!

(LiPro)