Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2018 v Modřicích

17.02.2019 19:51

Jak jsme již informovali v září loňského roku, spolek Za čisté a klidné Modřice od listopadu 2017 průběžně měří v Modřicích kvalitu ovzduší přístrojem AirVisual. I když se nejedná o profesionální drahé zařízení, je vybaveno moderní laserovou technologií, která měří znečištění ovzduší mikroskopickými částicemi PM2,5. Celková kvalita ovzduší je pak hodnocena ještě podle hladiny CO2, teploty a vlhkosti. Kvalita ovzduší se vyjadřuje pomocí AQI (Air Quality Index) v šesti kategoriích: dobré, mírně znečištěné, nezdravé pro citlivé skupiny, nezdravé, velmi nezdravé a nebezpečné. Jaká byla kvalita ovzduší v jednotlivých měsících v Modřicích v roce 2018 ukazuje následující graf.

Průměrně dobré ovzduší (AQI do 50 = zelená barva) bylo v měsících červen až září, mírně znečištěné (AQI 50 až 100 = žlutá barva) bylo v dubnu a v říjnu až v prosinci, nezdravé pro citlivé skupiny (AQI 100 až 150 = oranžová barva) bylo v lednu až březnu) a nezdravé (AQI 150 až 200 = červená barva) bylo v květnu. Květnové velmi špatné výsledky byly ovlivněny několika dny extrémně vysokých hodnot prachu, možná pouštního písku. Není proto nutné se jimi znepokojovat. Nejhorší kvalita ovzduší je tedy v Modřicích v zimním období, zejména když je zataženo. V tyto dny se nedoporučuje venku zvýšená fyzická aktivita a doporučuje se omezit větrání domů a bytů na nezbytně nutnou dobu.

Měření pokračují dále a jejich výsledky zde budeme průběžně publikovat.

(LiPro)