Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15

Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:

 https://zurka.cz/zur/ 

https://zurka.cz/us/

(LiPro)