Zveme vás na poslední veřejné zasedání zastupitelstva v tomto volebním období v pondělí 5. září od 18.00 na radnici

02.09.2022 23:19

Čtyři roky rychle uběhly a máme před námi poslední 19. veřejné zasedání zastupitelstva ve volebním období 2018 - 2022. Máme za sebou již tři volební období v opozici. Jdeme tedy již do čtvrtých voleb. Zde nám los přiřadil volební číslo 1. Rádi bychom se tou jedničkou stali i ve skutečnosti :). O tom rozhodnou naši voliči již 23. - 24. 9.

Program zasedání zastupitelstva je na webu města.

 

Z programu vybíráme:

Prezentace návrhu řešení křižovatky Havlíčkova x U Vlečky x II/152. Budu zde prezentovat výsledky úkolu, který jsem obdržel na březnovém ZMM. Současně zde bude projednáván návrh společnosti CTP, který předložil návrh svého řešení křižovatky. Nabízí financovat její realizaci, pokud město povolí další rozšíření průmyslové zóny.

Dalším ze zajímavých bodů bude výběr poskytovatele dalšího úvěru, který si město plánuje vzít, tentokrát na akci „Kanalizace za Humny“.

Na závěr starosta přednese hodnotící zprávu uplynulého volebního období.

 

Dostavte se v hojném počtu. Někteří zastupitelé již opětovně nekandidují, můžete je tedy vidět naposledy při výkonu jejich funkce.

(LiPro)