Ing. Radek Vostrejš

člen spolku

člen Komise stavebně dopravní a územního plánování Rady města Modřice

E-mail: vostrejs@provon.cz