Ing. Radek Vostrejš

člen spolku

zastupitel a člen Finančního výboru Zastupitelstva města Modřice, předseda Komise dopravní, člen Komise stavební a územního plánování Rady města Modřice

E-mail: vostrejs@provon.cz