RNDr. Tomáš Žák, CSc.

člen spolku

E-mail: zak@ipm.cz