Na začátku problematická soutěž a podivné výběrové řízení, na konci předražená nabídka na výstavbu, a ještě podivnější anketa pro občany, která to má celé zaštítit – víceúčelová sportovní hala Modřice je opět o krok blíž své realizaci

11.06.2018 01:05

Všichni zastupitelé si přáli a přejí výstavbu nové sportovní haly. Na její podobu a s ní související finální cenu mají ale odlišné názory.

Protože kromě opozice si mohli i někteří další občané všimnout, že příprava výstavby haly se od začátku vyvíjí dosti nestandardně (opakovaná hlasování, neférová kritéria hodnocení, dramatický nárůst ceny) viz níže, vymyslelo vedení radnice uspořádat pro občany anketu, zda si přejí realizaci uvedeného projektu nebo ne. Protože si snad všichni občané přejí novou sportovní halu, očekává se, že drtivá většina bude pro. Samozřejmě taková anketa nemá žádnou právní oporu, tím by bylo pouze referendum, které probíhá za podobných rovných podmínek jako volby (komise, zapečetěná volební urna, kontrola voličů, kolektivní počítání hlasů apod.).  Korunu tomu všemu ještě nasadila ředitelka místní ZŠ, která využila emailových kontaktů na rodiče žáků a požádala je o podporu tohoto projektu. Kdo další má k dispozici stovky emailových adres občanů? Ještě snad pouze radnice pro účely zasílání novinek. Ta však tento komunikační kanál pro propagaci ankety nevyužila a pokud chce znát objektivně názory občanů, nemohla by stejně preferovat některou z variant. Na objektivní výsledky ankety po zásahu ředitelky školy můžeme tedy zapomenout. Co bychom ale neměli zapomenout, je nestandardní průběh celého výběrového řízení, viz níže.

Dáváme proto NE tomuto projektu. Jsme pro výběr nového, zcela transparentního, skromnějšího, ale dostatečného projektu pro potřeby školy i našich sportovců. Ušetřené peníze bychom rádi investovali do jiných, též pro občany důležitých akcí – oprav všech chodníků i silnic ve městě, tvorbu oddychových zón s dalšími plochami zeleně pro starší občany i rodiny s malými dětmi, větší čistoty a pořádku ve městě, budování odpovídajících prostor pro klubovou a zájmovou činnost a dalších. Naším cílem je vyjít vstříc potřebám všech občanů, ne pouze jedné skupině, a to ještě za jakoukoliv cenu. Pokud vám to dává smysl, přidejte se k nám! Anketa končí 15. 6. 2018. https://www.mesto-modrice.cz/sites/default/files/ext/anketa-vsh.pdf

----------------------------------------------

Že víceúčelová sportovní hala bude kontroverzní stavbou, jsem předpovídal již na podzim roku 2015. Možná si neuškodí připomenout, jak se projekt vyvíjel od začátku. Nejdříve proběhlo zadání architektonické soutěže – představa města na jaře 2015 byla 60 mil. Kč:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-modrice_399/architektonicka-soutez-o-navrh-viceucelova-sportovni-hala-modrice_8595/

Následovala vlastní architektonická soutěž (cena vítězného návrhu měla být 99 mil Kč):

https://www.osmodrice.cz/news/viceucelova-sportovni-hala-modrice-dalsi-kontroverzni-stavba-na-obzoru/

Potom se vybíral zpracovatel projektové dokumentace a tvořila se projektová dokumentace (cena stanovená prováděcí projektovou dokumentací byla 152 mil. Kč):

https://www.osmodrice.cz/news/vyber-haly-nebyl-fer/

V další etapě byl vybírán generální dodavatel díla:

https://www.mesto-modrice.cz/sites/default/files/ext/obdobi/2014-2018/bod_3_hala.pdf

Nabídky jsou v rozmezí 189 - 202 mil Kč bez DPH. Přičteme-li k tomu DPH ve výši 21 % a pořízení potřebného vnitřního vybavení, celková částka bude kolem 250 mil Kč! To vše bez koruny dotace!

Organizuje se proto anketa pro občany, která to má zaštítit.

(LiPro)