Archiv článků

Městská hala dělí občany Modřic do dvou kategorií

10.04.2022 21:59
Na březnovém zasedání zastupitelstva se mimo jiné projednávala zpráva o provozu, hospodaření a využívání Městské haly Modřice v roce 2021. Z ní vyplývá, že naši občané platí za využívání haly dvě různé ceny. Nižší ceny platí spolky, které dlouhodobě vyvíjí tuto svou činnost nebo mají...

Jak jsme o dubnovém víkendu uklízeli Modřice

06.04.2022 22:14
I v letošním roce jsme v rámci akce Ukliďme Česko sbírali odpadky v Modřicích. Náš spolek byl jedním z organizátorů akce. Osm členů a příznivců našeho spolku nasbíralo v neděli 3. dubna 2022 za čtyři hodiny 22 pytlů odpadu, z přírody jsme dále odstranili tři pneumatiky a nákupní vozík. Celkem bylo...

Pojďte s námi usilovat o čisté Modřice

27.03.2022 23:24
Každoročně se v rámci akce "Ukliďme Česko" snažíme o čistší Modřice. Jsme jedním z organizátorů této akce v Modřicích. Žádáme všechny občany, kteří nám chtějí s úklidem pomoci, aby se dostavili v neděli 3. dubna 2022 v 9.00 na místo srazu na roh ulice Havlíčkova (viz přiložená mapka), odkud...

Raději chodník než pomník

31.01.2022 22:22
Křížení ulic U Hřiště, Hybešovy a Havlíčkovy je nepřehledné. Tvoří je dvě křižovatky položené blízko sebe, spojující 5 směrů, z nichž jeden je výpadovkou z města. Chybí zde chodníky a rozhledové možnosti jsou vzhledem k oplocením pozemků a vzrostlé vegetaci...

Komentář k vybraný bodům prosincového zastupitelstva

08.01.2022 15:43
6. prosince 2021 se na radnici konalo již 16. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice. Okomentuji zde několik vybraných bodů jednání.   Stejný den jako zasedání ZMM byl uveden do provozu městský kamerový systém. Dlouhá léta jsme na vedení města tlačili, aby jej pořídilo. Měl by...

Vánoční a novoroční přání

20.12.2021 22:12
Milí spoluobčané,   přeji vám pěkné Vánoce se svými blízkými, které milujete, plné lásky a pohody. Zkuste během nich alespoň na chvíli zapomenout na všechny svoje starosti a užívejte si tuto nádhernou atmosféru. Je to čas k zamyšlení nad uplynulým rokem i k plánům do roku nového,...

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva v pondělí 6. prosince od 18.00 na radnici

05.12.2021 14:57
Prosincové zasedání zastupitelstva patří k nejdůležitějším v roce. Schvalují se na něm mimo jiné rozpočet na příští rok, dotace pro nejrůznější spolky i samostatné žadatele, investice, převody majetku. K zajímavým bodům bude určitě patřit projednání zprávy Kontrolního výboru ZMM o průběhu zavážení...

Jak v tichosti proběhlo veřejné projednání vlivů Jižní tangenty na životní prostředí

04.10.2021 23:06
7. září 2021 se od 16:00 hod v Hotelu Gregor konala nevšední událost. Sešli se tu zástupci Ministerstva životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic, Projektové kanceláře Ossendorf, zpracovatel posudku vlivů záměru na životní prostředí, zástupci MČ Brno-Chrlice, obce Popovice a města...

Reakce na otevřený dopis pí Koubkové

16.06.2021 23:30
Ano, opozice nastavuje zrcadlo, ale koalice se do něj nechce dívat a stáčí pohled záměrně jinam. Jsem rád, že nás pí Koubková vyzývá, abychom tuto roli plnili. Mohu slíbit, že tuto roli budeme i nadále plnit, a to ještě důsledněji.   Myslím si, že předkládáme poměrně dost návrhů k řešení...

Vyčistili jsme studánku u Primálu

30.05.2021 20:13
Zareagovali jsme na výzvu Brabrouků a již sedmým rokem jsme se 23. 5. 2021 zúčastnili akce Ukliďme Česko. Tentokrát jsme nesuplovali práci městské úklidové čety ani Správy a údržby silnic a vyrazili jsme do kousku přírody, kterou v Modřicích máme – vyčistit studánku u rybníku Primál. Vybrali...
Záznamy: 1 - 10 ze 192
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>