Jsme spolek, který vznikl v roce 2008 na ochranu životního prostředí v městě Modřice. Jsme zcela nezávislí, bez jakékoliv finanční podpory zvenčí. Fungujeme pouze z příspěvků našich členů. Chceme v Modřicích omezit hluk, prach, zachovat a rozšířit zeleň, prosadit hospodárnější vynakládání finančních prostředků. Abychom mohli naše představy realizovat, kandidovali jsme v komunálních volbách v roce 2010 a v letech 2014 a 2018 jako "Nezávislí za čisté a klidné Modřice", kdy jsme vždy získali dva mandáty. V roce 2022 se nám podařilo získat již tři mandáty a dokonce i svého starostu.

Blog

Pozvánka na výstavu obrazů Zdeňka Bernáta

29.06.2022 23:51
Zveme vás na výstavu obrazů Zdeňka Bernáta "Člověk a krajina", která se koná 22. 6. - 18. 9. 2022 ve sklepení a chodbě Památníku A. Muchy v Kulturním a informačním centru v Ivančicích. Od r. 1981 Zdeněk žije a tvoří v Modřicích. Přijďte se podívat na Zdeňkovy obrazy. Možná vás budou v něčem...

Modřice rozhýbal návrh změny územního plánu

08.06.2022 00:44
25. května jsem se zúčastnil poměrně bouřlivého veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Modřic. Nabízím pohled opozičního zastupitele, který rozhodně nehájí vedení radnice.   Bylo fajn, že se po dlouhé době na radnici dostavil větší počet občanů (odhadem 80?), kteří chtěli...

Městská hala dělí občany Modřic do dvou kategorií

10.04.2022 21:59
Na březnovém zasedání zastupitelstva se mimo jiné projednávala zpráva o provozu, hospodaření a využívání Městské haly Modřice v roce 2021. Z ní vyplývá, že naši občané platí za využívání haly dvě různé ceny. Nižší ceny platí spolky, které dlouhodobě vyvíjí tuto svou činnost nebo mají...

Jak jsme o dubnovém víkendu uklízeli Modřice

06.04.2022 22:14
I v letošním roce jsme v rámci akce Ukliďme Česko sbírali odpadky v Modřicích. Náš spolek byl jedním z organizátorů akce. Osm členů a příznivců našeho spolku nasbíralo v neděli 3. dubna 2022 za čtyři hodiny 22 pytlů odpadu, z přírody jsme dále odstranili tři pneumatiky a nákupní vozík. Celkem bylo...

Pojďte s námi usilovat o čisté Modřice

27.03.2022 23:24
Každoročně se v rámci akce "Ukliďme Česko" snažíme o čistší Modřice. Jsme jedním z organizátorů této akce v Modřicích. Žádáme všechny občany, kteří nám chtějí s úklidem pomoci, aby se dostavili v neděli 3. dubna 2022 v 9.00 na místo srazu na roh ulice Havlíčkova (viz přiložená mapka), odkud...

Raději chodník než pomník

31.01.2022 22:22
Křížení ulic U Hřiště, Hybešovy a Havlíčkovy je nepřehledné. Tvoří je dvě křižovatky položené blízko sebe, spojující 5 směrů, z nichž jeden je výpadovkou z města. Chybí zde chodníky a rozhledové možnosti jsou vzhledem k oplocením pozemků a vzrostlé vegetaci...

Komentář k vybraný bodům prosincového zastupitelstva

08.01.2022 15:43
6. prosince 2021 se na radnici konalo již 16. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice. Okomentuji zde několik vybraných bodů jednání.   Stejný den jako zasedání ZMM byl uveden do provozu městský kamerový systém. Dlouhá léta jsme na vedení města tlačili, aby jej pořídilo. Měl by...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Upozornění!

Používáme jen nezbytné cookies, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek.

Novinky

Anketa k zájmu o dotaci MHD

21.07.2020 22:27
Anketa je zveřejněna ve Zpravodaji č. 7-8/2020 a věřím, že bude publikována i na webu města. Zde...

Naše připomínky k návrhu Aktualizace ZÚR JMK 2020

23.06.2020 23:56
Na Krajský úřad Jihomoravského kraje jsme poslali k návrhu Aktualizace ZÚR JMK za náš spolek...

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

02.12.2019 00:00
Informace k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje najdete na...

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete...

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11....

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2